مقالات و مصاحبه ها
چهارشنبه 5 بهمن 1390 آشنايي با فرماندهان پدافند هوايي؛ اولين فرمانده پدافند هوايي

سرهنگ خلبان علي نخجوان

سرهنگ علي نخجوان در سال 1300 شمسي در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدايي و دبيرستان را در دبستان و دبيرستان فيروز بهرام با موفقيت به اتمام رسانده و از سال چهارم متوسطه در دبيرستان نظام مشغول فراگيري علوم و فنون نظامي گرديد. در سال 1321 به دانشكده افسري راه يافت و در سال 1323 به درجه ستواندومي مفتخر و از همان سال به آموزشگاه خلباني وارد شد. در سال 1325 با درجه ستوانيكمي به سمت خلباني هواپيماي (تايگرموس،‌هاتيك، انسن، داكوتا، ال 4 و ال5 و....) منصوب و مشغول انجام وظيفه گرديد. از سال 1327 تا 1333 به عنوان معلم خلبان و دراين سال در بازرسي نيروي هوايي مشغول انجام وظيفه شد. در سال 1334 به كشور انگلستان اعزام شد و پس از طي دوره موفقيت‌آميز رادار، در سال 1335 به ايران مراجعت نمود و در دوشان تپه اولين واحد رادار را در نيروي هوايي تشكيل داد. با همت وي در سال 1341 در تبريز و سال 1342 در بابلسر واحد‌هاي راداري، عملياتي گرديد. اولين سري افسران رادار كنترلر از جمله سرهنگ ابوالفتح يافت‌آبادي، سرهنگ حسين حسابي، سرهنگ حسن اسكويي، سرهنگ ناصر فرنودي، سرهنگ ناصر اسكندر افشار، سرهنگ فريدون مسعودي، سرهنگ امير رضايي و...... كه در كنار وي آموزش ديده بودند به يكان‌هاي مذكور اعزام و مشغول انجام وظيفه شدند.

تا سال 1342 كه بنيان پدافند توسط وي پي ريزي شده بود با عناوين: آموزشگاه رادار، واحد رادار و متعاقب آن به‌نام تيپ دفاع هوايي نام گرفته و در نهايت در سال‌هاي بعد به عنوان فرماندهي پدافند هوايي تغيير نام يافت. در زمان تصدي وي سامانه‌هاي پدافندي تحت عنوان سامانه كاروان رادار شامل: 4 دستگاه كاميون آنتن، 4 دستگاه كاميون ردياب، 4 دستگاه تعميرگاه، 4 دستگاه مولد برق و... در خدمت نيروي هوايي به‌كار گرفته شدند. ايشان در تاريخ3/3/1372 به رحمت ايزدي پيوستند.

سرهنگ خلبان علي نخجوان فرزند سرلشكر احمد نخجوان اولين خلبان ايراني مي‌باشد.

 

دومين فرمانده پدافند هوايي

سرلشكر نصرت ا... خليل ناجي

وي در سال 1298 در تهران متولد و در سال 1318 موفق به اخذ مدرك ديپلم شد. در همان سال وارد دانشكده افسري و در شهريور سال 1320 به درجه ستواندومي مفتخر گرديد.

وي در سال 1323 با درجه ستوانيكمي دوره دو ساله خلباني مشقي را طي كرد و به عنوان ديده‌بان گروه 8 گردان 2 هنگ 2 نيروي هوايي مشغول انجام وظيفه گرديد.

در سال 1327 با درجه سرواني دوره تاكتيك هوايي و مديريت نظامي را در آمريكا طي كرد و مجدداً در سال 1332 دوره فرماندهي و ستاد دانشگاه هوايي را در كشور آمريكا گذراند. در مهر ماه 1333 به عنوان رئيس دايره آموزش ستاد نيروي هوايي و سپس به عنوان رئيس بازرسي نيرو مشغول خدمت گرديد.

در سال 1334 با درجه سرهنگي دومي دوره مقدماتي تخصصي عالي را در انگليس طي كرد و سپس در مردادماه 1335 به عنوان افسر ستاد اداري آجوداني كل ستاد نيرو عهده دار مسئوليت گرديد. وي در سال 1327 با درجه سرهنگي دوره توجيهي دفاع هوايي را طي و در آذر ماه 1328 به عنوان فرمانده تيپ آموزش پشتيباني دفاع هوايي عهده‌دار مسئووليت شد.

در آبان سال 1340 به عنوان رئيس دايره آموزش ويژه ستاد هوايي منصوب و در سال 1342 جهت طي دوره به كشور تركيه اعزام و پس از مراجعت به ستاد مشترك منتقل و سرانجام در تاريخ 1/1/1351 به افتخار بازنشستگي نايل آمد.

 

سومين فرمانده پدافند هوايي

سپهبد فني محمد‌هادي اسفندياري

در سال 1294 در شهرستان نور مازندران به دنيا آمد و در سال 1314 موفق به اخذ مدرك ديپلم شد و در سال 1315 وارد دانشكده فني هوايي و در فروردين 1317 به درجه ستواندومي نايل گرديد.

در سال 1340 با درجه سرهنگ دومي دوره مهندسي رادار انگليسي را طي كرد و سپس به عنوان رئيس ركن يكم ستاد تيپ فني لجستيكي (آماد) و بعداً به سمت معاون هنگ تعليمات تيپ فني و در مرداد 1333 پس از طي دوره ستاد فرماندهي جنگ به سمت رئيس ستاد تيپ تعليمات منصوب شده در سال 1334 به سمت رئيس ركن 4 ستاد نيروي هوايي مشغول خدمت گرديد. در سال 1336 دوره ستاد و فرماندهي هوايي را در آمريكا گذراند و در سال 1337 به عنوان فرمانده تيپ تعليمات منصوب شد و در سال 1339 به درجه سرتيپي نايل آمد. در سال 1340 تيپ تعليمات به تيپ مستقل آموزش پشتيباني دفاع هوايي تغيير نام يافت. در اسفندماه 1340 فرمانده تيپ شصتم مستقل هوايي، در سال 1343 فرمانده دفاع هوايي گرديد و در سال 1348 با درجه سرلشكري به عنوان فرمانده پدافند هوايي معرفي شد و در نهايت در سال 1353 با درجه سپهبدي بازنشسته گرديد.

 

چهارمين فرمانده پدافند هوايي

سرلشكر خلبان امير كاميابي‌پور

وي در سال 1307 در تهران به دنيا آمد. در سال 1326 موفق به اخذ مدرك ديپلم و در سال 1330 از دانشكده افسري با درجه ستواندومي فارغ‌التحصيل گرديد.

در سال 1333 با درجه ستوانيكمي جهت طي دوره خلباني به آمريكا رفت و در سال 1335 جهت طي دوره خلباني هواپيماي جت به آلمان غربي اعزام گرديد. در سال 1336 فرمانده گردان هواپيماي ملخ‌دار و در سال 1337 به عنوان فرمانده گردان هواپيماي جت تعيين گرديد. در سال 1338 با درجه سرواني جهت طي دوره فرماندهي گردان به آمريكا اعزام گرديد.

در سال 1345 به عنوان جانشين و در سال 1347 به عنوان فرمانده پايگاه يكم شكاري معرفي شد.

در سال 1349 با درجه سرتيپي به عنوان فرمانده پايگاه دزفول مشغول خدمت شد و در سال 1352 به عنوان جانشين و در سال 1353 با درجه سرلشكري، به عنوان فرمانده پدافند هوايي منصوب شد و تا تاريخ 1/12/1355 فرمانده پدافند هوايي بوده است.

 

پنجمين فرمانده پدافند هوايي

سپهبد خلبان سيد سعيد مهديون

وي در سال 1307 در شهرستان زنجان متولد شد و در سال 1328 موفق به اخذ مدرك ديپلم و در همان سال وارد دانشكده خلباني شد. وي در سال 1331 به درجه ستواندومي نايل آمد.

در سال‌هاي 1334 و 1335 با درجه ستوانيكمي دو.ره خلباني را در آمريكا گذراند و در سال 1339 به عنوان خلبان شكاري تيپ يكم شكاري عهده‌دار مسئو ليت گرديد.

 در سال 1345 به عنوان رئيس عمليات پايگاه سوم و در سال 1347 به عنوان معاونت پايگاه سوم شكاري و در سال 1347 رئيس دايره آموزش عمليات و رئيس عمليات نيرو و در سال 1348 فرمانده گردان شكاري پايگاه يكم و در سال 1349 با درجه سرتيپي فرمانده پايگاه ششم شكاري و در سال 1351 جانشين فرمانده پايگاه چهارم شكاري و در سال 1352 به عنوان فرمانده پايگاه چهارم شكاري و در سال 1354 با درجه سرلشكري، فرمانده پايگاه نهم شكاري و در سال 1355 فرمانده پدافند هوايي گرديد. وي در سال 1359 در رابطه با كودتاي نوژه اعدام گرديد.

 

ششمين فرمانده پدافند هوايي

سرهنگ ابوالفتح يافت‌آبادي

وي در سال 1309 در تهران متولد شد و در سال 1330 موفق به اخذ مدرك ديپلم گرديد و در سال 1333 از دانشكده افسري هوايي فارغ التحصيل وبه درجه ستواندومي مفتخر شد.

در سال 1342 با طي دوره معلمي كنترل شكاري به ايستگاه رادار تبريز منتقل و در سال 1345 به عنوان معاون عمليات و فرمانده ايستگاه رادار مشهد انتخاب شده در سال 1348 معاون و سپس رئيس عمليات بابلسر و در سال 1350 فرمانده ايستگاه رادار شهر آباد و در سال 1351 فرمانده ايستگاه رادار تبريز و در سال 1354 نماينده نيروي هوايي در كارخانه توپ اورليكن در سوييس شده در سال 1356 جانشين فرمانده منطقه دوم در همدان و در سال 1357 به عنوان اولين فرمانده پدافند هوايي بعد از پيروزي انقلاب انتخاب شد و در مورخه 15/2/59 به افتخار بازنشستگي نايل آمد.

 

هفتمين فرمانده پدافند هوايي

سرهنگ كنترل و فرماندهي ارسلان پور‌ارسلان

وي در سال 1311 در شهرستا‌ن قزوين ديده به جهان گشود و تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در اين شهرستان به پايان رسانيد. در سال 1331 موفق به اخذ مدرك ديپلم گرديد و در همان سال وارد دانشكده افسري نيروي زميني شد و در تاريخ 1334 به درجه ستواندومي نائل آمد.

مشاغلي را كه عهده‌دار بوده عبارتند از:

سال 1349 معاون گروه جنگ‌افزار‌هاي پدافند زمين به هواي غرب كشور شد. سال 1347 به نيروي هوايي منتقل و در سال 1348 دوره سامانه اورليكن را در سوئيس و در سال 1352 دوره موشك‌هاگ را در آمريكا گذراند و در سال1356 گروه پدافند هوايي دزفول را تشكيل داد. در سال 1358 جانشين فرماندهي پدافند هوايي و در همان سال به عنوان فرماندهي پدافند هوايي انتخاب شد و در 1/4/1359 به افتخار بازنشستگي نائل آمد.

 

هشتمين فرمانده پدافند هوايي

سرهنگ كنترل شكاري ناصر اسكندر افشار

وي در سال 1303 متولد و در سال 1324 موفق به اخذ مدرك ديپلم شد و در سال 1327 از دانشكده افسري با درجه ستوان دومي فارغ‌التحصيل گرديد.

در سال 1347 رئيس عمليات رادار دزفول و در سال 1349 رئيس عمليات مشهد و در سال 1350 مسئول (A.D.O.C) شد. در سال 1351 فرمانده ايستگاه رادار دزفول و در سال 1356 معاون پشتيباني پايگاه هوايي بندر عباس و در سال 1358 معاون اداري فرماندهي پدافند هوايي و در سال 1359، پس از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان جانشين فرمانده پدافند هوايي و در سال 1362 به مدت چهار سال در سخت‌ترين شرايط دفاع مقدس مسئوليت فرماندهي پدافند هوايي را به عهده داشت و در 1/11/1366 به افتخار بازنشستگي نايل آمد.

 

نهمين فرمانده پدافند هوايي

سرتيپ خلبان شهيدحاج محمود خضرايي

سرتيپ خلبان محمود خضرايي در سال 1326 در تهران متولد شد و در سال 1345 موفق به اخذ مدرك ديپلم رياضي و همان سال وارد دانشكده افسري نيروي زميني شد و در سال 1348 به درجه ستوان دومي مفتخر گرديد. وي دوره خلباني را در آمريكا طي نمود و در سال 1360، پس از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان فرمانده پايگاه سوم شكاري انتخاب شد. در سال 1362 به فرماندهي پدافند هوايي منصوب و در سال 1363 فرماندهي آموزش‌هاي هوايي را عهده‌دار شد. سرانجام در تاريخ 1/12/1364 به اتفاق جمعي از مسئولين در حالي كه در هواپيماي سي-130 عازم اهواز بود، مورد اصابت موشك هواپيماي دشمن قرار گرفته و به شهادت رسيد. روحش شاد و يادش گرامي باد. لازم به ذكر است كه پس از شهادتش فرماندهي آموزش‌هاي هوايي به نام وي نامگذاري شد.

 

دهمين فرمانده پدافند هوايي

سرتيپ فني سيد محمود يميني

وي در سال 1318 در شهرستان همدان ديده به جهان گشود و در سال 1340 موفق به اخذ مدرك ديپلم رياضي گرديد و در همان سال وارد دانشكده افسري نيروي زميني شد و در سال 1343 از دانشكده افسري با درجه ستواندومي فارغ التحصيل گرديد.

در سال 1345 جهت طي دوره رادار زميني به آمريكا اعزام شد. در سال 1349 دوره عملي مديريت نگه‌داري را در آمريكا طي نمود. در سال 1350 جهت طي دوره ستاد الكترونيك مجدداً به مدت يك سال به آمريكا اعزام گرديد. در سال 1352 به ايستگاه رادار جاسك منتقل شد و به عنوان فرمانده گردان نگه‌داري انجام وظيفه نمود.

در سال 1355 به عنوان فرمانده گردان نگه‌داري سايت كرج عهده‌دار مسئوليت گرديد و در سال 1359 به عنوان فرمانده گروه رادار تاكتيكي انتخاب شدند.

در سال 1360 به عنوان فرمانده آموزش‌هاي هوايي انتخاب شد و به‌مدت چهار سال مسئوليت اين واحدآموزشي بزرگ نيروي هوايي را به عهده داشت. در نهايت در سال 1364 در اوج شدت جنگ تحميلي به عنوان دهمين فرمانده پدافند هوايي عهده‌دار مسئووليت شده و پس از حدود 10 سال، در سال 1374 به ستاد پدافند كل كشور منتقل گرديد.

 

يازدهمين فرمانده پدافند هوايي

سرتيپ كنترل و فرماندهي ستاد علي غلامي

وي در سال 1328 شمسي در اصفهان متولد شد و پس از اتمام تحصيلات ابتدايي، در سال 1345 وارد دبيرستان نظام و به‌دنبال آن، پس از طي دوره دانشكده افسري (1348) با درجه ستواندومي فارغ التحصيل گرديد. در اواخر سال 1352 به فرماندهي پدافند هوايي منتقل و در دي ماه 1355 با درجه ستوانيكمي جهت طي دوره موشك‌هاگ به كشور آمريكا اعزام شد. در آبان‌ماه 1360 به سمت فرمانده گروه پدافند هوايي اميديه انتخاب گرديد و در فروردين 1360 به علت رشادت در عمليات فتح‌المبين، به يك سال ارشديت نايل آمد. در تيرماه 1365 با درجه سرهنگي موقت به عنوان جانشين قرارگاه رعد منصوب و در 12/7/65 به ستاد نهاجا منتقل شد و به سمت مدير پدافند و معاونت عمليات نهاجا منصوب گرديد و در 12/5/67 به درجه سرتيپ دومي نايل شد و در تاريخ 15/3/68 به فرماندهي لجستيكي (آماد) هوايي منتقل و به سمت فرماندهي لجستيكي هوايي و با حفظ سمت، جانشين معاون لجستيكي وزارت دفاع عهده دار مسئوليت شد. وي چندين بار از كشور‌هاي چين، شوروي (سابق) و اوكراين بازديد نموده است. ايشان در بهمن ماه 1368 مفتخر به دريافت نشان درجه دو فتح از دست رهبر معظم انقلاب گرديد و در 1/9/74 با حفظ سمت فرماندهي لجستيكي هوايي به فرماندهي‌پدافند هوايي منصوب شد و تا خردادماه 1380 عهده‌دار اين مسئوليت بود. امير سرتيپ غلامي در خصوص خودكفايي و قطع وابستگي تلاش بسيار‌ نموده ‌و پروژه‌هاي متعددي ‌را در دست ‌اقدام ‌داشت كه يكي از مهم‌ترين آنها ساخت رادار ملي مي‌باشد.

 

دوازدهمين فرمانده پدافند هوايي

سرتيپ فني هوايي احمد صادق‌نژاد

وي در ششم مهرماه سال1331 در شهرستان آمل از استان مازندران ديده به جهان گشود. در سال 1350 موفق به اخذ مدرك ديپلم طبيعي گرديد و در آبان همان سال وارد آموزشگاه افسري نيروي هوايي در رسته فني هوايي شد و پس از طي دو سال دوران شبانه‌روزي، در تاريخ 1/8/1352 با مدرك فوق ديپلم فارغ‌التحصيل گرديد. سپس در همان سال حهت طي دوره نگه‌داري موشك‌هاگ به آمريكا اعزام شد. در سال 1362 جهت طي دوره تعمير و نگه‌داري سامانه اسكاي‌گارد به كشورهاي ايتاليا و سوئيس اعزام شد. وي در سال 1377 موفق به اخذ مدرك كارشناسي زبان‌ و ادبيات فارسي شد. ايشان تا به حال چندين بار به كشورهاي چين و شوروي (سابق) جهت بازديد و طي دوره اعزام گرديده است. در زمينه كارهاي تحقيقاتي فني و تخصصي دست به اقدامات ارزنده‌اي از جمله جدا سازي آنتن P.A.R‌هاگ از دكل رادار فرستنده و گيرنده به‌منظور مصون ماندن رادار از موشك ضد رادار و همچنين طراحي و هماهنگي موشك ضد هوايي FM-80 ساخت چين با رادار اسكاي‌گارد سوئيسي دست زده است. در سال 1378 به سمت جانشين معاونت آرال نهاجا و يك سال بعد به عنوان معاونت آرال نهاجا معرفي شد و در خرداد سال 1380 به‌عنوان فرمانده پدافند هوايي، بعد از امير سرتيپ غلامي منصوب گرديد. وي از 12/11/82 به‌عنوان چهارمين رياست دفتر مطالعات و تحقيقات تعيين گرديد و در 1/7/1383 پس از 33 سال خدمت صادقانه به‌افتخار بازنشستگي نايل آمد.

 

سيزدهمين فرمانده پدافند هوايي

اميرسرتيپ 2 كنترل فرماندهي احمد شاهرخي

وي در سال 1329 در شهرستان قائم‌شهر ديده به جهان گشود. تحصيلات ابتدايي را در همان شهرستان و تحصيلات متوسط را در تهران به پايان رساند. در سال 1348 وارد دانشكده افسري نيروي زميني شد و در سال 1351 به درجه ستواندومي مفتخر و به نيروي هوايي منتقل گرديد. از سال 1352 به عنوان فرمانده آتشبار راپير و 23 م.م عهده‌دار مسووليت گرديد و از سال 1355 تا 1362 به عنوان فرمانده گردان 12 پدافند گروه تهران تعيين گرديد. سپس از سال 1359 الي 1362 به عنوان جانشين و فرمانده گروه پدافند هوايي سمنان عهده‌دار مسوليت شد و از سال 1362 تا سال 1365 مسوليت فرماندهي گروه پدافند هوايي اميديه را به عهده داشت. سپس به گروه پدافند هوايي همدان منتقل گرديد و تا سال 1371 به عنوان جانشين و فرمانده گروه انجام وظيفه نمود.

آن‌گاه از سال 1371 تا سال 1378 فرماندهي گروه پدافند هوايي تهران را به‌عهده داشت و بعد به ستاد پدافند هوايي منتقل شد و معاون عمليات گرديد. از سال 1382 تا 1384 به عنوان سيزدهمين فرمانده پدافند هوايي عهده‌دار مسئوليت شد. وي علاوه بر طي دوره آموزشي موشك‌هاگ در آمريكا، بازديدهايي از كشورهاي اروپايي و آفريقايي و چين داشته است.

 

چهاردهمين فرمانده پدافند هوايي

امير سرتيپ2 كنترل ‌و فرماندهي قادر رحيم‌زاده گورادل

وي در سال 1341 در شهرستان اردبيل متولد شد و پس از طي دوره ابتدايي و متوسطه در سال 1359 با دريافت مدرك ديپلم و همزمان با شروع جنگ تحميلي، وارد دانشكده افسري نيروي زميني و در سال 1362 با درجه ستواندومي در رسته توپخانه فارغ‌التحصيل شد. در سال 1364 جهت طي دوره سامانه ضدهوايي اسكاي‌گارد به اتفاق چند نفر از افسران نيروي زميني به كشور انگلستان اعزام و پس از مراجعت تا سال 1366 در دانشكده پدافند نيروي زميني مشغول خدمت گرديد و در همان سال به فرماندهي پدافند نيروي هوايي منتقل و به گروه پدافند هوايي اميديه اعزام شد و در مشاغل افسر آموزش، فرمانده آتشبار، رئيس عمليات و فرمانده گردان اسكاي‌گارد عهده‌دار مسئوليت شد.

نام برده در 1/7/78 به درجه سرهنگي مفتخر و از 8/7/78 به سمت فرماندهي گروه پدافند هوايي اميديه تعيين شد و تا 23/4/80 در يكان مذكور انجام وظيفه نمود. سپس از 20/5/80 به گروه پدافند هوايي تهران منتقل شد و تا 16/4/84 فرماندهي گروه پدافند تهران را بر عهده داشت. سرانجام از 16/4/84 تا 11/9/85 به‌عنوان چهاردهمين فرماندهي پدافند هوايي خدمت كرد.

 

پانزدهمين فرماندهي پدافند هوايي

امير سرتيپ2 ستاد جعفر خادمي

وي در 10/8/1337 در شهرستان اصفهان ديده به جهان گشود. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در اين شهر به پايان رساند و در خرداد سال 1355 موفق به كسب مدرك ديپلم رياضي شد. سپس در تاريخ 15/6/1356 وارد دانشكده افسري نيروي زميني شد و در تاريخ 1/7/1359 فارغ‌التحصيل و سپس به گروه 55 توپخانه اصفهان منتقل و در آتشبار سوم گردان 376 كاتيوشا عهده‌دار مسئوليت شد. دوره مقدماتي توپخانه صحرايي و موشكي را در مركز توپخانه اصفهان طي نمود و در تاريخ 17/5/1366 به نيروي هوايي منتقل در گروه پدافند هوايي اصفهان به‌عنوان افسر عمليات عهده‌دار مسئوليت شد. ايشان از 23/4/78 به‌عنوان جانشين گروه پدافند هوايي مشهد انتخاب شد و از 20/12/81 الي 1/7/83 فرماندهي گروه پدافند مشهد را عهده‌دار بود و از تاريخ فوق به‌مدت تقريبي يك‌سال فرماندهي گروه پدافند اصفهان را به‌عهده داشت. وي از 15/10/84 به‌عنوان مدير پدافند معاونت عمليات نهاجا عهده‌دار مسئوليت گرديد و سرانجام از 11/9/85 تا 11/6/1387 به‌عنوان پانزدهمين فرمانده پدافند انتخاب شد.

 

شانزدهمين و آخرين فرمانده پدافند هوايي

اميرسرتيپ 2 محمد اسماعيل رستمي

وي در تاريخ 17/9/1338 در شهرستان تهران ديده به جهان گشود. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در اين شهرستان به پايان رسانيد و در 1/7/1357 وارده دانشكده افسري نيروي زميني شد و در تاريخ 1/7/60 فارغ التحصيل و به نيروي هوايي منتقل گرديدند و جهت طي دوره تخصصي به فرماندهي آموزش‌هاي هوايي اعزام و در تاريخ 15/10/1362 به عنوان افسر كنترل شكاري پس از طي دوره فارغ‌التحصيل و به فرماندهي پدافند هوايي منتقل شد. در طول مدت خدمت خود موفق به طي دوره‌هاي مختلفي به شرح زير شد: از 12/4/1371 تا 12/10/1371 طي دوره عالي رسته اي در فرماندهي آموزش‌هاي هوايي شهيد خضرايي. از 17/6/1376 تا 1/12/1377 دوره دانشكده فرماندهي و ستاد آجا. وي در طول مدت خدمت در گروه‌هاي پدفند هوايي بابلسر، بهبهان، همدان، كيش، گروه پدافند هوايي جا سك و معاونت عمليات فرماندهي پدافند هوايي تهران و گروه پدافند هوايي بابلسر و سپس به عنوان معاون هماهنگ‌كننده ستاد پدافند هوايي و در نهايت از 27/4/ 1387 تا 4/6/1387 به عنوان فرماندهي پدافند هوايي انتخاب شده كه در حقيقت نام‌برده با توجه به انتزاع پدافند از آفند (از تاريخ 11/6/1387) به عنوان آخرين فرماندهي پدافند هوايي در مدت كوتاهي عهده‌دار اين مسئوليت شدند كه پس از تشكيل قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبياء(ص) ايشان به ستاد كل آجا منتقل گرديد.

 

اولين فرمانده قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبياء (ص)

امير سرتيپ خلبان دكتر احمد ميقاني

وي در شهريورماه سال 1336 در يك خانواده متدين در شهرستان شاهرود متولد شد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در اين شهر به پايان رسانيد و در سال 1354 موفق به كسب مدرك ديپلم شد و به جهت علاقه وافر به فن هوانوردي، در تاريخ 01/07/54 در نيروي هوايي ايران استخدام گرديد و بعد از گذراندن دوره مقدماتي خلباني، در فرماندهي آموزش‌هاي هوايي به منظور طي دوره تكميلي خلباني به كشور آمريكا اعزام شد و در تاريخ 15/11/56 فارغ‌التحصيل و به ميهن بازگشت و به عنوان خلبان هواپيماي شكاري در پايگاه‌هاي مختلف نيروي هوايي مشغول انجام وظيفه شد.

در طول هشت سال دفاع مقدس نيز به عنوان يكي از قهرمانان جنگ تحميلي و خلبان زبده و تيزپرواز ارتش جمهوري اسلامي ايران در كليه مأموريت‌هاي واگذاري در مناطق مختلف عملياتي جنوب و غرب كشور اعم از درون‌مرزي و برون‌مرزي فعالانه شركت نموده و نقش مهمي در انهدام مواضع و تأسيسات دشمن بعثي و پشتيباني نيروهاي خودي ايفا نموده و به دليل ابراز رشادت در مأموريت‌هاي محوله بارها توسط سلسله مراتب فرماندهي مورد تقدير و تشويق واقع شده و پس از اتمام جنگ نيز در امر آموزش، تعليم خلبانان جوان و بهينه‌سازي سامانه‌‌هاي آموزشي خلباني در منطقه هوايي شهيد بابايي فعاليت چشمگيري داشته است.

وي در سال 1367 دوره عالي رسته اي، در سال 1371 دوره دانشكده فرماندهي و ستاد و در سال 1376 نيز دوره دكتراي دانشگاه عالي دفاع ملي را با موفقيت به اتمام رسانيده است.

امير سرتيپ ميقاني در طول خدمت پرافتخار خويش در مشاغل حساس و كليدي از جمله فرماندهي گردان آموزشي اف- 14، معاون عمليات تيپ شكاري منطقه هوايي شهيد بابايي (سرتيپ دومي)، فرمانده مركز آموزش پايه هوانوردي منطقه هوايي شهيد بابايي (سرتيپ دومي)، جانشين فرمانده منطقه هوايي شهيد بابايي (سرتيپي)، فرمانده منطقه هوايي شهيد بابايي (سرلشكري)، معاون طرح و برنامه نهاجا (سرلشكري) انجام وظيفه نموده و از تاريخ 6/8/1385طي حكمي به سمت فرماندهي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران منصوب گرديده و بعد از تفكيك پدافند هوايي از تاريخ 4/6/1387 بنا بر پيشنهاد امير فرماندهي كل آجا و تصويب مقام معظم رهبري و فرماندهي معزز كل قوا، طي حكمي به سمت فرماندهي قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء (ص) آجا منصوب و در تاريخ 26/10/1389 خدمت ايشان در قرارگاه پدافند هوايي خاتمه يافت.

 

دومين فرمانده قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبياء(ص) آجا

امير سرتيپ ستاد كنترل و فرماندهي فرزاد اسماعيلي سالو محله

امير سرتيپ اسماعيلي در بيست و پنجم دي‌ماه سال 1350 در شهرستان رودسر از توابع استان گيلان، در يك خانواده فرهنگي ديده به جهان گشود. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در شهرستان لاهيجان به پايان رساند و در خردادماه سال 1368 موفق به كسب مدرك ديپلم در رشته رياضي فيزيك گرديد و در آزمون سراسري همان سال شركت نمود و در رشته‌هاي مختلف از جمله مهندسي كشتي وزارت بازرگاني و مهندسي مكانيك صنايع دفاع و مهندسي تكنولوژي فرماندهي و كنترل رشته كنترل شكاري دانشگاه هوايي پذيرفته شدند. با توجه به علاقه‌اي كه به حرفه نظامي‌گري داشت، رشته مهندسي تكنولوژي فرماندهي و كنترل دانشگاه هوايي را انتخاب كرد و از تاريخ 16/10/68 وارد دانشگاه هوايي شد و در سال 1372 در اين رشته با دريافت مدرك كارشناسي فارغ‌التحصيل و به درجه ستواندومي مفتخر گرديد. وي در تاريخ 7/6/1373 به گروه پدافند هوايي دزفول منتقل و به‌عنوان افسر آموزش ارزيابي عمليات رادار و جانشين رئيس عمليات رادار عهده دار مسئوليت شدند و در ادامه خدمت در تاريخ 24/5/80 به معاونت عمليات فرماندهي پدافند هوايي منتقل و رئيس دايره تمرينات مدير آموزش عمليات گرديدند. در تاريخ 1/2/82 به گروه پدافند هوايي آبدانان منتقل و در اين گروه در مشاغل مختلف از جمله جانشين سايت رادار، فرمانده سايت، معاون عمليات گروه و جانشين گروه منصوب گرديد و با انتقال به معاونت عمليات نهاجا در سمت مدير ارزيابي عهده‌دار مسئوليت شد. علاوه بر آن در تاريخ 21/2/87 به معاونت عمليات قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبيا (ص) منتقل و در سمت مدير رادار عهده‌دار مسئوليت گرديد و از تاريخ 3/3/88 تا تاريخ 16/6/89 جانشين فرماندهي اطلاعات و شناسايي را به عهده داشت و آخرين سمت ايشان از 17/6/88 فرماندهي منطقه پدافند هوايي مركزي(اصفهان) مي باشد. لازم به ياد آوري است در سال 1381 دوره عالي رسته اي و در سال 1386 دوره كارشناسي ارشد (دافوس آجا) را با موفقيت به پايان رساندند. نهايتاً در تاريخ 26/10/89 بنا به پيشنهاد امير فرمندهي محترم كل آجا و تصويب مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا، كه طي حكمي به سمت فرماندهي قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبياء(ص) منصوب گرديدند.

 

سرهنگ بازنشسته محمدرضا عاروان