يكشنبه 3 شهريور 1398  
دوره عالی راهبردی روحانیون سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
طرح ذکر

طرح ذکر
 

معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی اجا به منظور بهره گیری از فعالیت های نوین آموزشی و ارائه آموزش های رسمی و غیر رسمی واثر بخشی آموزش های تربیتی، دینی و اخلاقی کارکنان ارتش جمهوری اسلام اقدام به ارسال پیامک هایی متناسب با راهبرد های کلان آموزشی در قالب طرح ذکر نموده است . محتوای روزانه ارسالی به شرح ذیل می باشد.
 

ردیف

روز

محتوای پیامک

1

شنبه

پیام قرآنی

2

یک شنبه

پیام روایی

3

دوشنبه

پیام رهبری

4

سه شنبه

پیام احکامی

5

چهارشنبه

پیام بهداشتی

6

پنج شنبه

پیام تربیتیجدول پیامک ذکر      خرداد 1397                         دانلود


جدول پیامک ذکر      


تیرماه 1397                         


دانلود


جدول پیامک ذکر      


مردادماه 1397                      


دانلود


جدول پیامک ذکر      


شهریورماه 1397                   


دانلود


جدول پیامک ذکر      


مهرماه 1397                       


دانلود


جدول پیامک ذکر      


آبان ماه 1397                      


دانلود


جدول پیامک ذکر      


آذرماه 1397                       


دانلود


جدول پیامک ذکر      


دی ماه 1397                    


دانلود

 
امتیاز دهی