کد رهگیری پایوران _ بروز رسانی 1397/09/10
کارکنان پایور یکی از فیلد ها را پر کنید
کد ملی
شماره کارگزینی

توجه : درصورتی که شماره پرسنلی شما کمتر از نه (9) رقم می باشد در ابتدای آن به تعداد کسری هر رقم یک عدد صفر قرار دهید . برای مثال اگر کد پایوری شما  63013407 باشد به شکل (063013407) باید وارد شود .
1) این سامانه جهت اعلام کد رهگیری شرکت در آزمون دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایثارگران و رزمندگان  ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد.

2) این سامانه در حال حاضر صرفا پاسخگوی ایثارگران محترمی است که دارای کارت ایثار بوده و دارای 6 ماه حضور داوطلبانه در مناطق عملیاتی( بازه زمانی  1359/06/31 تا 1367/05/27 ) می باشند.

3) ایثارگران و رزمندگان وظیفه لطفاً به بخش مربوط به کد رهگیری کارکنان وظیفه مراجعه فرمایند

4) چنانچه ایثارگران دارای کارت ایثار بدلایلی موفق به دریافت کد رهگیری نشدند از طریق لینک  سامانه پاسخگویی اجا مشکل خود را ارسال یا با شماره تلفن 74547 - 021  تماس حاصل فرمایند.