اخبار
بسیج کلید حل بسیاری ازمشکلات امروز ما است
شیشه عمرآمریکا در تیررس پایگاه های مقاومت است
مقابله با تهاجم فرهنگی یکی از وظایف پایگاه‌های بسیج است
امروز همه بسیجیان در افتخارات بسیج جهان اسلام شریک هستند
بسیج کانون بازدارندگی هر نوع هجوم به نظام و انقلاب اسلامی است
 همه ارتشی ها بسیجی هستند
اعتلای پایگاه‌های بسیج کوی‌های سازمانی در دستور کار ارتش  است
لزوم شکل‌گیری اتاق‌های فکر در پایگاه‌های بسیج
بسیج نقطه وصل بین سپاه و ارتش است
 برای حفظ پویایی بسیج نیازمند هم‌افزایی و برنامه‌ریزی هستیم
اولین همایش ائمه جماعات و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج ارتش آغاز شد
بيشتر