گزارش های تصویری
گزارش های تصویری
چهارشنبه 10 آبان 1396 رزمایش فدائیان حریم ولایت (گزارش تصویری دوم)
1   
1396/8/9 سه شنبه
10   
1396/8/9 سه شنبه
19   
1396/8/9 سه شنبه
27   
1396/8/9 سه شنبه

F (2).jpg   
1396/8/9 سه شنبه
11   
1396/8/9 سه شنبه
20   
1396/8/9 سه شنبه
28   
1396/8/9 سه شنبه

3   
1396/8/9 سه شنبه
12   
1396/8/9 سه شنبه
21   
1396/8/9 سه شنبه
29   
1396/8/9 سه شنبه

4   
1396/8/9 سه شنبه
13   
1396/8/9 سه شنبه
22   
1396/8/9 سه شنبه
30   
1396/8/9 سه شنبه

5   
1396/8/9 سه شنبه
14   
1396/8/9 سه شنبه
23   
1396/8/9 سه شنبه
31   
1396/8/9 سه شنبه

6   
1396/8/9 سه شنبه
15   
1396/8/9 سه شنبه
24   
1396/8/9 سه شنبه
32   
1396/8/9 سه شنبه

7   
1396/8/9 سه شنبه
16   
1396/8/9 سه شنبه
25   
1396/8/9 سه شنبه
33   
1396/8/9 سه شنبه

8   
1396/8/9 سه شنبه
17   
1396/8/9 سه شنبه
26   
1396/8/9 سه شنبه
34   
1396/8/9 سه شنبه

9   
1396/8/9 سه شنبه
18   
1396/8/9 سه شنبه

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر
نسخه قابل چاپ