گزارش های تصویری
گزارش های تصویری
چهارشنبه 10 آبان 1396 رزمایش فدائیان حریم ولایت (گزارش تصویری اول)
عکاس : مالک عباسی
1   
1396/8/9 سه شنبه
1
10   
1396/8/9 سه شنبه
10
15   
1396/8/9 سه شنبه
15
21   
1396/8/9 سه شنبه
21

4   
1396/8/9 سه شنبه
4
8   
1396/8/9 سه شنبه
8
13   
1396/8/9 سه شنبه
13
19   
1396/8/9 سه شنبه
19

2   
1396/8/9 سه شنبه
2
9   
1396/8/9 سه شنبه
9
16   
1396/8/9 سه شنبه
16
22   
1396/8/9 سه شنبه
22

5   
1396/8/9 سه شنبه
5
12   
1396/8/9 سه شنبه
12
14   
1396/8/9 سه شنبه
14
25   
1396/8/9 سه شنبه
25

3   
1396/8/9 سه شنبه
3
10   
1396/8/9 سه شنبه
10
17   
1396/8/9 سه شنبه
17
23   
1396/8/9 سه شنبه
23

6   
1396/8/9 سه شنبه
6
13   
1396/8/9 سه شنبه
13
20   
1396/8/9 سه شنبه
20
26   
1396/8/9 سه شنبه
26

9   
1396/8/9 سه شنبه
9
11   
1396/8/9 سه شنبه
11
18   
1396/8/9 سه شنبه
18
24   
1396/8/9 سه شنبه
24

7   
1396/8/9 سه شنبه
7
12   
1396/8/9 سه شنبه
12

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر
نسخه قابل چاپ