فرم
شماره کارگزینی

 
امتیاز دهی
 
 


توجه : درصورتی که شماره پرسنلی شما کمتر از نه (9) رقم می باشد در ابتدای آن به تعداد کسری هر رقم یک عدد صفر قرار دهید . برای مثال اگر کد پایوری شما  63013407 باشد به شکل (063013407) باید وارد شود .

1) این سامانه جهت اعلام کد رهگیری شرکت در آزمون دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایثارگران و رزمندگان وظیفه ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد.

2) این سامانه در حال حاضر صرفا پاسخگوی ایثارگران محترمی است که دارای کارت ایثار بوده و در صورتی که جزو کارکنان «پایـور» هستند مدت حداقل هشت ماه و در صورتی که جزو کارکنان «وظیفه» باشند حداقل دوازده ماه در مناطق عملیاتی حضور داشته باشند.

3) امتیاز فوق صرفاً جهت استفاده شخص رزمنده بوده و همسر و فرزندان او مشمول این امتیاز نمی‌باشند.

4) ایثارگران و رزمندگان وظیفه لطفاً به بخش مربوط به کد رهگیری کارکنان وظیفه مراجعه فرمایند

5) چنانچه کاربران بدلایلی موفق به دریافت کد رهگیری نشدند با سازمان صادرکننده کارت ایثار تماس حاصل نمایند.

آن دسته از کارکنان پایور و وظیفه متقاضی استفاده از کدایثار جهت ثبت نام در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور که موفق به دریافت کد مذکور از سامانه نشده اند، با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند.

02181952356 اداره خدمات، سرهنگ حیدری