گزارش های تصویری
گزارش های تصویری
جمعه 24 فروردين 1397 سخنرانی امیر سرتیپ حیدری پیش از خطبه نماز جمعه
سخنرانی امیر سرتیپ حیدری پیش از خطبه نماز جمعه   
1397/1/27 دوشنبه
سخنرانی امیر سرتیپ حیدری پیش از خطبه نماز جمعه   
1397/1/27 دوشنبه
سخنرانی امیر سرتیپ حیدری پیش از خطبه نماز جمعه   
1397/1/27 دوشنبه
سخنرانی امیر سرتیپ حیدری پیش از خطبه نماز جمعه   
1397/1/27 دوشنبه

سخنرانی امیر سرتیپ حیدری پیش از خطبه نماز جمعه   
1397/1/27 دوشنبه
سخنرانی امیر سرتیپ حیدری پیش از خطبه نماز جمعه   
1397/1/27 دوشنبه
سخنرانی امیر سرتیپ حیدری پیش از خطبه نماز جمعه   
1397/1/27 دوشنبه
سخنرانی امیر سرتیپ حیدری پیش از خطبه نماز جمعه   
1397/1/27 دوشنبه

سخنرانی امیر سرتیپ حیدری پیش از خطبه نماز جمعه   
1397/1/27 دوشنبه
سخنرانی امیر سرتیپ حیدری پیش از خطبه نماز جمعه   
1397/1/27 دوشنبه
سخنرانی امیر سرتیپ حیدری پیش از خطبه نماز جمعه   
1397/1/27 دوشنبه
سخنرانی امیر سرتیپ حیدری پیش از خطبه نماز جمعه   
1397/1/27 دوشنبه

سخنرانی امیر سرتیپ حیدری پیش از خطبه نماز جمعه   
1397/1/27 دوشنبه
سخنرانی امیر سرتیپ حیدری پیش از خطبه نماز جمعه   
1397/1/27 دوشنبه
سخنرانی امیر سرتیپ حیدری پیش از خطبه نماز جمعه   
1397/1/27 دوشنبه
1 

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر
نسخه قابل چاپ