گزارش های تصویری
گزارش های تصویری
سه شنبه 23 آبان 1396 بازدید رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در روز دوم از یگان های مستقر در شمال غرب (2)
عکس :رضا بایلر
1   
1396/8/23 سه شنبه
1
8   
1396/8/23 سه شنبه
8
14   
1396/8/23 سه شنبه
14
20   
1396/8/23 سه شنبه
20

2   
1396/8/23 سه شنبه
2
9   
1396/8/23 سه شنبه
9
15   
1396/8/23 سه شنبه
15
21   
1396/8/23 سه شنبه
21

3   
1396/8/23 سه شنبه
3
10   
1396/8/23 سه شنبه
10
16   
1396/8/23 سه شنبه
16
22   
1396/8/23 سه شنبه
22

4   
1396/8/23 سه شنبه
4
11   
1396/8/23 سه شنبه
11
17   
1396/8/23 سه شنبه
17
23   
1396/8/23 سه شنبه
23

5   
1396/8/23 سه شنبه
5
12   
1396/8/23 سه شنبه
12
18   
1396/8/23 سه شنبه
18
24   
1396/8/23 سه شنبه
24

6   
1396/8/23 سه شنبه
6
13   
1396/8/23 سه شنبه
13
19   
1396/8/23 سه شنبه
19
25   
1396/8/23 سه شنبه
25

7   
1396/8/23 سه شنبه
7

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر
نسخه قابل چاپ