گزارش های تصویری
گزارش های تصویری
سه شنبه 23 آبان 1396 بازدید رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در روز اول از یکان های مستقر در شمال غرب (1)
عکس : رضا بایلر
1   
1396/8/23 سه شنبه
1
6   
1396/8/23 سه شنبه
6
11   
1396/8/23 سه شنبه
11
16   
1396/8/23 سه شنبه
16

2   
1396/8/23 سه شنبه
2
7   
1396/8/23 سه شنبه
7
12   
1396/8/23 سه شنبه
12
17   
1396/8/23 سه شنبه
17

3   
1396/8/23 سه شنبه
3
8   
1396/8/23 سه شنبه
8
13   
1396/8/23 سه شنبه
13
18   
1396/8/23 سه شنبه
18

4   
1396/8/23 سه شنبه
4
9   
1396/8/23 سه شنبه
9
14   
1396/8/23 سه شنبه
14
19   
1396/8/23 سه شنبه
19

5   
1396/8/23 سه شنبه
5
10   
1396/8/23 سه شنبه
10
15   
1396/8/23 سه شنبه
15
20   
1396/8/23 سه شنبه
20

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر
نسخه قابل چاپ