گزارش های تصویری
گزارش های تصویری
دوشنبه 27 فروردين 1397 چهارمین کارگاه آموزش توجیهی بازرسی سازمان عقیدتی سیاسی
عکاس: حسین اسماعیلی
چهارمین کارگاه آموزش توجیهی بازرسی   
1397/1/27 دوشنبه
چهارمین کارگاه آموزش توجیهی بازرسی   
1397/1/27 دوشنبه
چهارمین کارگاه آموزش توجیهی بازرسی   
1397/1/27 دوشنبه
چهارمین کارگاه آموزش توجیهی بازرسی   
1397/1/27 دوشنبه

چهارمین کارگاه آموزش توجیهی بازرسی   
1397/1/27 دوشنبه
چهارمین کارگاه آموزش توجیهی بازرسی   
1397/1/27 دوشنبه
چهارمین کارگاه آموزش توجیهی بازرسی   
1397/1/27 دوشنبه
چهارمین کارگاه آموزش توجیهی بازرسی   
1397/1/27 دوشنبه

چهارمین کارگاه آموزش توجیهی بازرسی   
1397/1/27 دوشنبه
چهارمین کارگاه آموزش توجیهی بازرسی   
1397/1/27 دوشنبه
چهارمین کارگاه آموزش توجیهی بازرسی   
1397/1/27 دوشنبه
1 

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر
نسخه قابل چاپ