گزارش های تصویری
گزارش های تصویری
پنجشنبه 20 مهر 1396 بازدید فرمانده کل ارتش از یکی از اردوهای جهادی بسیج سازندگی
عکس: محسن رنگین کمان و علیرضا فخاری
6   
1396/7/20 پنجشنبه
15   
1396/7/20 پنجشنبه
19   
1396/7/20 پنجشنبه
27   
1396/7/20 پنجشنبه

7   
1396/7/20 پنجشنبه
16   
1396/7/20 پنجشنبه
21   
1396/7/20 پنجشنبه
28   
1396/7/20 پنجشنبه

13   
1396/7/20 پنجشنبه
17   
1396/7/20 پنجشنبه
22   
1396/7/20 پنجشنبه
29   
1396/7/22 شنبه
29

14   
1396/7/20 پنجشنبه
18   
1396/7/20 پنجشنبه
23   
1396/7/20 پنجشنبه
30   
1396/7/22 شنبه
30
1 2 

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر
نسخه قابل چاپ