گزارش های تصویری
گزارش های تصویری
پنجشنبه 23 فروردين 1397 نخستین همایش روابط عمومی ارتش وفعالان رسانه ای و بازدید از موزه دافوس
عکاسان: مسعود نظری مهرابی- حسین اسماعیلی
1   
1397/1/23 پنجشنبه
5   
1397/1/23 پنجشنبه
9   
1397/1/23 پنجشنبه
13   
1397/1/23 پنجشنبه

2   
1397/1/23 پنجشنبه
6   
1397/1/23 پنجشنبه
10   
1397/1/23 پنجشنبه
14   
1397/1/23 پنجشنبه

3   
1397/1/23 پنجشنبه
7   
1397/1/23 پنجشنبه
11   
1397/1/23 پنجشنبه
15   
1397/1/23 پنجشنبه

4   
1397/1/23 پنجشنبه
8   
1397/1/23 پنجشنبه
12   
1397/1/23 پنجشنبه
16   
1397/1/23 پنجشنبه
1 2 

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر
نسخه قابل چاپ