اسامی قبولین نهایی آزمون درجه داری نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران 1396 

 

داوطلبين گرامي با درج كد ملي يا شماره داوطلبي خود ميتوانند از نتايج نهايي استخدام درجه داري سال 96 مطلع گردند . در صورت قبولي مي بايست در تاريخ  96/7/5 و 96/7/6 جهت دريافت فرم هاي استخدامي
 به حوزه ها و دفاتر  ثبت نامي مراجعه  و  پس از تكميل نمودن مدارك لازم برابر زمانبندي مشخص شده در جلوي اسامي راس ساعت 7 صبح به آدرس  تهران / ميدان رسالت / انتهاي خيابان نيروي دريايي / ساختمان مديريت و گزينش و استخدام  نيروي دريايي مراجعه نمايند..
ياد آور مي گردد.
1-كليه فرم ها و مدارك استخدامي مي بايست بصورت كامل در روز مراجعه تحويل گردد به مدارك  ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد
2-داوطلبيني كه با وارد نمودن كد ملي يا كد داوطلبي اسامي آنان در سايت قابل رويت نيست  جزء پذيرفته شدگان نهايي نداجا نمي باشند .

     مدارك لازم جهت تشكيل پرونده
1-عكس 4*3 به تعداد 12 قطعه پشت نويسي شده (هر 6 قطعه داخل پاكت نامه )
2-  ارائه اصل شناسنامه داوطلب به همراه روگرفت  خوانا از تمام صفحات شناسنامه داوطلب 5 سري (از هر صفحه دو برگ بصورت شناسنامه اي منگنه شود)
3 - ارائه  اصل شناسنامه  پدر و مادر داوطلب به همراه روگرفت خوانا ي ان از تمام صفحات شناسنامه   (از هر صفحه دو برگ بصورت شناسنامه اي منگنه شود)
4- مشخصات ضامن ، معرف، سه نفر از دوستان خود كه بيش از 5 سال شما را مي شناسند، سه نفر از همكلاسي هاي دوران دبيرستان و سه نفر همسايه  يا معتمدين محل يا افرادي كه در ارگانهاي انقلابي شاغل باشند (مشخصات شامل: نام / نام خانوادگي ، نام پدر،شغل،نشاني محل سكونت و كار و شماره تلفن منزل مي باشد)را در يك برگA4    يادداشت برداري نموده و به همراه آورده شود
5- روگرفت از كارت ملي 5 سري پشت و رو در برگ A5 + روگرفت از كارت ملي پدر و مادر داوطلب 2 سري پشت و رو در برگ A5 و ارائه اصل انها.
6- اصل برگ عدم سوءپيشينه به همراه يك برگ روگرفت ( قبل از اعزام بايستي تحويل داده شود)
7- تكميل فرم بستگان برابر فرم پيوست .        
8-  اصل مدرك تحصيلي (روغني) يا اصل گواهي موقت آن (مهر شده باشد) + ريز نمرات  و 2 سري روگرفت از مدارك قيد شده.
9-  ارزش / تاييديه تحصيلي (جهت مدارك ديپلم ) از آموزش و پرورش مربوطه.
10-  در صورت انجام خدمت نظام وظيفه دو بــرگ روگرفت از كارت پايان خدمت ( پشت و رو روي كاغذ  A5 ) در غير اينصورت مجوز ازدفاتر پليس  10+          اخذ گردد  (ياد آور ميگردد سربازان در حين خدمت پس از تحويل مدارك در خصوص تسويه حساب با واحد مربوطه  اقدام ميگردد)
       داوطلباني كه درحال انجام خدمت مقدس سربازي هستند از يگان خدمتي بايستي گواهي اشتغال به خدمت ارائه نمايند.
   11- نامه و يا مدارك دال بر بسيج فعال / فرزند (نظامي ،ايثار گر، جانباز، شهيد) به همراه يك برگ روگرفت از آن جهت داوطلباني كه شرايط  مذكور را دارا باشند.
   12 - داوطلباني كه داراي گذرنامه مي باشند اصل گذرنامه را به همراه خود داشته باشند.
(( تاريخ مراجعه و تحويل مدارك به تهران برابر زمانبندي مشخص شده در سايت  راس ساعت6.30 صبح مي باشد))
آدرس: تهران ميدان رسالت- انتهاي خ نيروي دريايي مديريت گزينش و استخدام نداجا كد پستي 359-16756
تلفن تماس : 77226003  77226007
                                ((ياد آور مي گردد كليه مدارك بايستي بصورت كامل ارائه گردد. به مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.))
کد ملی یا شماره داوطلبی خود را وارد نمائید
کدملی
شماره داوطلبی